VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:

Organizátor: Peter Vráb

Usporiadateľ: Mesto Kremnica, Peter Vráb,

Miesto súťaže: Skalka aréna pri Kremnici

Dátum súťaže: 15.2.2020

Riaditeľ súťaže: Peter Vráb

Rozhodcovia súťaže: zabezpečí usporiadateľ súťaže pre každé preteky nezávisle napr. Ján Pavlík

TECHNICKÉ USTANOVENIA:

Druh súťaže: Súťaží sa podľa platných pravidiel SHS James

Disciplíny:

Kategórie: Muži open (18+ a starší)
                  Ženy open (18+ a staršie)

Poistenie: Všetci účastníci sa zúčastňujú na vlastné riziko (vlastná poistka).

Súťažiaci: Všetci prihlásení účastníci zaplatením štartovného deklarujú zdravotnú spôsobilosť. Každý pretekár musí používať (UIAA,CE) certifikovaný sedací alebo celotelový úväz, za ktorého stav je osobne zodpovedný.

Protesty: Je možné podať (uplatniť) písomne – do 20 min. po zverejnení predbežnej výsledkovej listiny – u hlavného rozhodcu, s vkladom 10,- €.

Štartovné: do 31.12.2019 cena 25.€

                    do 15.1.2020 cena 30€

na mieste cena 35€

ČASOVÝ ROZPIS:

9:00 – 9:30 – Prezentácia

9:45 – Otvorenie súťaže

10:00 – Začatie plnenia disciplín

17:00 – Vyhlásenie výsledkov

18:00 – AFTERPARTY

ŠTARTOVNÝ BALÍČEK:

štartový balíček obsahuje číslo, bufka s logom pretekov, teplý nápoj, občerstvenie počas pretekov, pozvánka na AFTERPÁRTY s večerou a studeným nápojom

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny týchto propozícii, ak si to vyžiadajú okolnosti, v súlade s pravidlami, o čom budú účastníci včas informovaní.